0

Hvad betyder certificeringen på din hudpleje egentlig?

(0 produkter)

Hvad betyder certificeringer?

Økologisk hudpleje med forskellige certifikater, skal indeholde en minimumsmængde af økologiske ingredienser for at opnå og beholde certifikatet. Det vil sige at producenten skal vælge ingredienser, som de kan bevise er økologiske, og benytte mængder af disse ingredienser i produkterne, der sikrer at de kan leve op til certifikatets krav.

Producenterne skal fortsat kunne leve op til de krav der stilles for at opnå certifikatet og deres produkter vil blive testet af de forskellige organisationer der har opstillet krav for at opnå deres certifikater.

Nogle hyppigt forekommende ingredienser i hudpleje kan dog ikke certificeres som økologiske, da de forekommer naturligt - det er fx vand, ler, mineraler der bl.a. bruges i make-up osv. Derfor vil man stort set ikke kunne finde 100% økologiske produkter, med mindre man har fx en ansigtsolie, der udelukkende består af en blanding af økologiske olier.

Er alle økologiske mærker så gode? Det kan man ikke nødvendigvis udlede - nogle certifikater forlanger at der er mindst 10% økologiske ingredienser i, og så kan de øvrige ingredienser i princippet være hvad som helst. Dog vil de fleste producenter der ønsker at få certificering typisk også interessere sig for at de øvrige ingredienser er sikre og af god kvalitet.

Hvad med produkter der ikke er certificeret men alligevel påstår de er økologiske - er de sikre? En del producenter af økologisk hudpleje arbejder hårdt på at lave gode og ikke-skadelige produkter med et højt indhold af økologiske ingredienser, men de ønsker ikke at certificere sig med specifikke certificeringer, fordi de ikke synes nogle af certificeringerne lever op til de høje standarder de selv har. Andre vil hellere bruge pengene på at udvikle endnu bedre produkter. Dette gør sig gældende for flere af de mærker du finder i denne webshop.

I de tilfælde kan det være en god idé at kigge på om de deklarerer hvor stor en procentdel af ingredienserne der er henholdsvis naturlige og økologiske. Det kan også være værdifuldt at kigge på hjemmesiden og se hvordan de præsenterer deres produkter og hvor stor en indsats de har lagt I at forklare om produkterne. Egen erfaring viser at det ofte er ret tydeligt når samvittighedsfulde producenter gør meget ud af at præsentere produktionsprocesser og indholdsstoffer i produkterne.

Hvordan kan du så være sikker på at det er gode produkter? Der er desværre ingen vej udenom at kigge efter certificeringer og så finde webshops eller mærker som du er sikker på er helt ærlige omkring hvad produkterne indeholder, og hvilken funktion ingredienserne har i produkterne. Du kan også kigge efter certificeringerne, men som tidligere omtalt udelukker det nogle virkelig gode mærker som det vil være synd helt at overse.

Som noget nyt er flere udbydere af certifikater på økologisk hudpleje gået sammen, og har skabt betegnelsen COSMOS ORGANIC. Det betyder at der nu er mere ensrettede regler fra forskellige udbydere, hvilket gør det nemmere for både forbrugere og forhandlere at finde rundt i junglen af regler og certifikater.

Certificeringer på økologisk hudpleje:

Soil Association Organic - COSMOS ORGANIC:

Soil Association startede i 1946 i Suffolk, England, hvor en gruppe var bekymret for udnyttelse af landbrugsjord, dyrenes trivsel, ringere næringsværdi i de dyrkede varer pga udpining af jorden, samt indvirkning på landskabet.

Nu repræsenterer Soil Association et sæt af standarder, som tilsammen dækker deres principper for økologi, fair handel, omsorg og sundhed. 70% af de økologiske fødevarer der forhandles i Storbritannien er cerficeret af Soil Association.

For at få certificeret økologisk hudpleje hos Soil Association, skal man overholde disse ting:

 • Ingen test på dyr
 • Ingen genmodificerede ingredienser
 • Ingen kontroversielle kemikalier
 • Ingen parabener og phthalater
 • Ingen syntetiske farver eller dufte.

Soil Association ønsker at produkterne fremstilles ved brug af:

 • Bæredygtige økologiske ingredienser
 • Naturlige farver og dufte fra planter og blomster
 • Gennemskuelige produktionsprocesser
 • Bionedbrydelige ingredienser
 • Mindst mulig emballage som er mulig at genbruge
 • Produkter som beskytter naturen, dyrene og biodiversiteten.

Minimum grænser for at kunne opnå COSMOS ORGANIC certificeringen:

Hvis fx en ansigtsolie skal have mærket "Økologisk ansigtsolie" skal mindst 95% af ALLE ingredienser være økologiske.

For produkter der bliver på huden - fx en dagcreme - skal mindst 95% af alle dyrkede ingredienser, som er fysisk forarbejdet (hakkede, blendede eller blandet sammen) være økologiske. Mindst 20% af alle ingredienser i produktet skal være økologiske.

For produkter der bruges til at rense huden, men ikke forbliver på huden, skal mindst 95% af alle dyrkede ingredienser, som er fysisk forarbejdet (hakkede, blendede eller blandet sammen) være økologiske. Mindst 10% af alle ingredienser i produktet skal være økologiske.

Soil association skriver på hjemmesiden at "Physically Processed Agro-Ingredients (PPAI), er ingredienser der kommer fra planter og andre naturlige produkter, som fx mineraler. Nogle ingredienser må bearbejdes for at få effekten frem og derfor bearbejdes de fysisk ved at hakke, blende eller blande ingredienserne.

Desuden foretages der kemiske forandringer på nogle ingredienser. Kemiske forandringer drejer sig hos Soil Association udelukkende om fx opvarmning, kogning og iltning som udføres for at forbedre ingrediensernes virkning eller for at udvinde ekstrakter eller olier. Anden kemisk forarbejdning tillades ikke hvis et produkt skal certificeres med COSMOS ORGANIC.

 

EcoCert: 

EcoCert var den første certificeringsmyndighed, som lavede en certificering for økologisk hudpleje. EcoCert Organic Cosmetic betød at mindst 95% af indholdet skulle være naturligt og 10% skulle være økologiske ingredienser.

Da andre certificeringer stillede væsentligt højere krav, er denne certificering ikke tilgængelig længere, da EcoCert er gået sammen med andre certificerings organisationer for at lave COSMOS ORGANIC, som har mere ensrettede krav til certificering af økologisk hudpleje.

 

EcoCert COSMOS ORGANIC:

EcoCert har været med til at udvikle COSMOS ORGANIC begrebet og overholder derfor nu også de krav der er til certifikatet:

Hvis fx en ansigtsolie skal have mærket "Økologisk ansigtsolie" skal mindst 95% af ALLE ingredienser være økologiske.

For produkter der bliver på huden - fx en dagcreme - skal mindst 95% af alle dyrkede ingredienser, som er fysisk forarbejdet (hakkede, blendede eller blandet sammen) være økologiske. Mindst 20% af alle ingredienser i produktet skal være økologiske.

For produkter der bruges til at rense huden, men ikke forbliver på huden, skal mindst 95% af alle dyrkede ingredienser, som er fysisk forarbejdet (hakkede, blendede eller blandet sammen) være økologiske. Mindst 10% af alle ingredienser i produktet skal være økologiske.

 

NATRUE:

NATRUE er en belgisk organisation, som har en mission om at beskyttet og promovere naturlige og økologiske produkter til personlig pleje, til forbrugernes fordel over hele verden.

NATRUE har disse krav:

 • Produkterne skal overholde kravene til naturlighed og økologi i kosmetikforordning (EC Nr. 1223/2009).
 • Forsøg på dyr accepteres ikke
 • Økologiske og naturafledet ingredienser skal komme fra kontrolleret økologisk landbrug og/eller vildtindsamling og være certificeret af anerkendt certificeringsorgan jvnf standarden IFOAM familien af standarder
 • Der accepteres ikke brug af genmodificerede ingredienser
 • Naturlige duftstoffer, der lever op til kravene i ISO standard 9235 anvendes. Kort fortalt drejer det sig om naturligt udvundne æteriske olier, vokse og ekstrakter, der må anvendes til hudpleje.
 • Ingredienser med rensende effekt skal være fuldstændig biologisk nedbrydelige, i henhold til Regulativ (EC) Nr. 648/2004.
 • Producenter skal udarbejde en bæredygtighedsrapport, som skal vise at vejen fra produktion af råvarer til kunden modtager det er tilstrækkeligt bæredygtigt.
 • Der må kun anvendes naturidentiske stoffer hvis det ikke er muligt at udvinde den naturlige variant.
 • Der må udelukkende anvendes konserveringsmidler jvnf Regulation (EC) 1223/2009.
 • Mindst 95% af de naturlige og naturafledte stoffer som stammer fra planter eller dyr i produktet skal komme fra kontrolleret, økologisk landbrug og/eller fra vildtindsamling, certificeret af et anerkendt certificeringsorgan eller myndighed i overensstemmelse med en økologisk standard eller regulering, som er godkendt i IFOAM familien af standarder.
 • Emballageforbruget skal holdes på et minimum og helst bestå af genanvendeligt materiale, som glas, papir, pap eller genanvendt plast (PET eller PP).

 

 NSF:

NSF er en amerikansk standard for produkter til personlig pleje med indhold af økologiske ingredienser. Standarden er baseret på ANSI (American National Standard Association), som er en privat, non-profit organisation der administrerer og koordinerer de frivillige standardiserings og konformitets vurderings system.

Iflg. NSF må produkter, som indeholder 70% eller mere af økologiske ingredienser, bruge betegnelsen "contains organic ingredients.

 

USDA National Organic Program: 

USDA National Organic Program (NOP) er udarbejdet af USA's føderale lovgivning hvor der ligger en række bestemmelser for hvilke produkter der kan kalde sig økologisk. Oprindeligt er det bestemmelser gældende for fødevarer, men man har desuden besluttet at hvis personlige plejeprodukter indeholder landbrugsprodukter og kan leve op til reglerne i NOP, kan det certificeres iflg NOPs regulativer.

Der findes 4 kategorier for økologisk hudpleje:

 • 100 percent organic: Produktet skal indeholde (eksklusiv vand og salt) udelukkende økologisk producerede ingredienser. Produktet må påføres USDA's Organic logo og navn og adresse på certificeringsmyndighed.
 • Organic: Produktet skal indeholde mindst 95 procent økologisk producerede ingredienser (eksklusiv vand og salt). De øvrige ingredienser skal være ikke landbrugsproducerede ingredienser som er godkendt på National List eller ikke økologisk producerede ingredienser, som ikke kan fremstilles økologisk, som også skal være optaget på National List. Produkterne må påføres USDAs Organic logo og navn og adresse på certificeringsmyndigheden.
 • Made with more than 70% organic ingredients: Produkterne skal indeholde mindst 70 procent økologiske ingredienser og en label på produktet skal vise op til 3 økologiske ingredienser. Produkterne må IKKE vise USDAs Organic logo eller vise certificeringsmyndighedens navn og adresse.
 • Made with less than 70% organic ingredients: Produkterne må ikke bruge ordet "Organic" på label eller emballage. Det må dog anføres hvis der er specifikke ingredienser som er USDA certificeret som værende økologisk på label eller emballage. Der må ikke påføres USDAs Organic logo eller certificeringsmyndighedens navn og adresse.

 

Organic Consumers Association:

 

Organic Consumers Association (OCA) har ikke nogle specifikke grænser for hvornår de til tillade at et produkt kaldes økologisk.

Organisationen har startet et projekt - Coming Clean Campaign - hvor de ønsker at der bliver ryddet op i mærkningen af økologiske varer, idet der findes flere mærker på markedet der kalder sig økologiske uden at være certificeret. De har gjort et stort stykke arbejde med at identificere og retsforfølge firmaer der bruger betegnelsen økologisk, uden at være certificeret, og øget opmærksomheden om dette i den amerikanske befolkning. 

I Danmark er der endnu ikke nogen officiel kamp mod forkert varebetegnelse, hvor ikke økologiske produkter hævder at være økologisk, bliver lukket ned, eller retsforfulgt. Derfor er der behov for at øge opmærksomheden, så du og andre bevidste forbrugere, kan være sikre på at få det rigtige produkt.

 

BDIH:

BDIH er en tysk organisation som ønsker at øge gennemsigtigheden på markedet for naturlig og økologisk hudpleje. 

Deres principper er:

 • Naturen skal forstyrres mindst muligt ved indsamling og produktion af ingredienser.
 • Truede arter skal beskyttes.
 • Genmodificerede ingredienser er ikke tilladt.
 • Produktion af ingredienser skal håndteres med færrest mulige kemiske processer (kogning, inddampning, blanding)
 • Genbrugelige og bionedbrydelige materialer foretrækkes da de giver mindre belastning på miljøet.
 • Produktion af ingredienser skal være miljøvenlig.
 • Der accepteres kun et minimum af emballage, og genbrugelig eller bionedbrydelig emballage foretrækkes.
 • Råmaterialer skal så vidt muligt komme fra kontrolleret økologisk dyrkning, eller kontrollerede vilde planter.
 • Råmaterialer der er testet på dyr accepteres ikke.
 • Der accepteres ikke brug af materialer fra døde hvirveldyr, som fedt, collagen eller levende celler.
 • Brug af naturligt forekommende mineraler er tilladt, jvnf ISO 9235.
 • Det er tilladt at bruge ingredienser der er udvundet via hydrolyse, hydrogenering, estereficering af fedtstoffer, olier, vokse, lecithin, lanolin, monosakkarider, oligosakkarider, polysakkarider, proteiner og lipoproteiner.
 • Brug af syntetisk farve og duft afvises. Det gælder også ethoxylerede råvarer, silikonse, petroleum og andre produkter fra råolie.
 • Som konservering tillades brugen af de naturligt udvundne benzoesyre, salicylsyre og sorbinsyre samt deres salte. Desuden tillades benzylalkohol. Produkterne skal mærkes med teksten "preserved with ...."
 • Desinfektion af råvarer med radioaktiv stråling afvises.
 • Råvarer/ingredienser skal helst være certificeret med EG-Bio-VO (EG regulation of ecological cultivation).

BDIH foretager kontrol af om punkterne overholdes.

 

 BDIH COSMOS ORGANIC:

BDIH har også været bidragyder til COSMOS ORGANIC standarden og produkter der opnår dette certificat skal derfor også overholde disse krav:

Hvis fx en ansigtsolie skal have mærket "Økologisk ansigtsolie" skal mindst 95% af ALLE ingredienser være økologiske.

For produkter der bliver på huden - fx en dagcreme - skal mindst 95% af alle dyrkede ingredienser, som er fysisk forarbejdet (hakkede, blendede eller blandet sammen) være økologiske. Mindst 20% af alle ingredienser i produktet skal være økologiske.

For produkter der bruges til at rense huden, men ikke forbliver på huden, skal mindst 95% af alle dyrkede ingredienser, som er fysisk forarbejdet (hakkede, blendede eller blandet sammen) være økologiske. Mindst 10% af alle ingredienser i produktet skal være økologiske.

Certech:

Certech er en canadisk virksomhed hvor producenter kan få certificeret produkter til personlig pleje - både produkter med naturligt indhold, og produkter hvor de naturlige ingredienser skal være certificeret økologiske. Certech arbejder målrettet på at få ryddet ud i de produkter der udgiver sig for at være økologiske uden at være certificeret.

Kravene til certificering hos Certech er:

 • Mindst 95% af ingredienserne skal være naturlige og hvis man ønsker at få produktet certificeret Natural & Organic skal ingredienserne være certificeret økologiske. Vand tæller som naturlig ingrediens.
 • Certech stiller krav til uddannelse af personale, produktionsprocesser, indkøb af ingredienser, udvikling af produkter, dokumentation for produkter, konservering, naturlige mineraler, produkter fra dyr, sprøjtemidler m.m.
 • Emballagen skal genbrugelig.
 • Certech har formuleret IOS Cosmetics Standard 2008

 

Australian Organic:

Australian Organic er en australsk standard for hvilke produkter der må markedsføre sig som "Certified Organic" i Australien. 

Kravene til certificering er:

 • Certified organic: Mindst 95% af ingredienser skal være certificeret økologisk. Vand og salt tæller ikke med i de 95%.
 • Made with certified organic ingredients: Skal indeholde mellem 70 og 95% certificeret økologiske ingrediensser. Ikke økologisk certificerede ingredienser må kun benyttes hvis de ikke kan findes i en økologisk version.

Desuden skal disse krav opfyldes:

 • Økologiske råvarer skal være dyrkede certificerede økologiske eller indsamlet blandt vilde planter.
 • Mineraler skal være naturligt forekommende. Det er tilladt at bruge mineraler udvundet fra miner, som montmorillonit (bentonit), kaolin ler, kridt, sand, pimpsten og epsom salt (magnesiumsulfat).
 • Alkohol og tinkturer skal være fremstillet af naturlige materialer, ved fermentering, udtræk eller lignende. Råvarerne skal være certificeret økologisk.
 • Hydrolyse, hydrogenering, esterificering eller trans-esterificering er tilladt af flg. materialer: fedtstoffer, olier, vokse, lecithin, lanolin, monosakkarider, oligosakkarider, polysakkarider, proteiner og lipoproteiner.
 • Råvarer og ingredienser baseret på råolie er ikke tilladt.
 • Ingredienser testet på dyr er ikke tilladt.
 • Syntetisk farve og duft, ethoxylerede ingredienser, silikone, paraffin og andre produkter udvundet af råolie, er ikke tilladt.
 • Hvis konservering er nødvendig, må der kun benyttes konserveringsmidler udvundet af planter/bær (benzoesyre (tranebær/blommerkanel), salicylsyre (pilebark) og sorbinsyre (bær fra bjergasketræ) samt deres salte).

 

Australian Organic COSMOS ORGANIC:

Autralian Organic har deltaget i arbejdet med at lave COSMOS ORGANIC standarden. Det betyder at hvis det er mærket som COSMOS ORGANIC skal det opfylde disse krav:

Hvis fx en ansigtsolie skal have mærket "Økologisk ansigtsolie" skal mindst 95% af ALLE ingredienser være økologiske.

For produkter der bliver på huden - fx en dagcreme - skal mindst 95% af alle dyrkede ingredienser, som er fysisk forarbejdet (hakkede, blendede eller blandet sammen) være økologiske. Mindst 20% af alle ingredienser i produktet skal være økologiske.

For produkter der bruges til at rense huden, men ikke forbliver på huden, skal mindst 95% af alle dyrkede ingredienser, som er fysisk forarbejdet (hakkede, blendede eller blandet sammen) være økologiske. Mindst 10% af alle ingredienser i produktet skal være økologiske.

 

COSMEBIO:

COSMEBIO er en fransk virksomhed der certificerer naturlig og økologisk hud- og hårpleje.

For at opnå COSMEBIO certificatet skal produktet overholde disse krav:

 • 95 - 100% af ingredienserne skal være af naturlig oprindelse (inklusiv vand og naturlige mineraler).
 • 95 - 100% af de plantebaserede ingredienser skal være certificeret økologiske. 
 • Mindst 10% af den totale mængde af ingredienser skal være certificieret økologiske.

 

COSMEBIO COSMOS ORGANIC:

COSMEBIO er endnu en af bidragyderne til COSMOS ORGANIC standarden. Et produkt der opnår certificering som COSMEBIO COSMOS ORGANIC skal derfor også overholde disse krav:

Hvis fx en ansigtsolie skal have mærket "Økologisk ansigtsolie" skal mindst 95% af ALLE ingredienser være økologiske.

For produkter der bliver på huden - fx en dagcreme - skal mindst 95% af alle dyrkede ingredienser, som er fysisk forarbejdet (hakkede, blendede eller blandet sammen) være økologiske. Mindst 20% af alle ingredienser i produktet skal være økologiske.

For produkter der bruges til at rense huden, men ikke forbliver på huden, skal mindst 95% af alle dyrkede ingredienser, som er fysisk forarbejdet (hakkede, blendede eller blandet sammen) være økologiske. Mindst 10% af alle ingredienser i produktet skal være økologiske.

 

ICEA:

Det italienske ICEA udsteder også certificater til produkter der lever op til deres krav, til økologisk hudpleje - Eco Organic Cosmetics and Natural Cosmetics.

Deres krav er:

 • Produkter af ingredienser med naturlig oprindelse, som er bæredygtige og sundhedsmæssig forsvarlig.
 • Hvis produktet opnår certificatet Eco Organic Cosmetics and Natural Cosmetics, skal plantebaserede ingredienser være certificeret økologiske.
 • Der er obligatoriske tests af produkterne for at sikre at der ikke er uønskede bivirkninger.
 • Retvisende beskrivelser og labels på produkterne.
 • Systematiske uvildige tests med international akkreditering, som også giver mulighed for at kunder kan få information om alle ingredienser i produkterne.

 

ICEA COSMOS ORGANIC: 

ICEA har deltaget i samarbejdet om at udvikle COSMOS ORGANIC standarden, der giver helt specifikke retningslinjer for indhold af økologiske ingredienser.

Kravene for at få certifikatet COSMOS ORGANIC er:

Hvis fx en ansigtsolie skal have mærket "Økologisk ansigtsolie" skal mindst 95% af ALLE ingredienser være økologiske.

For produkter der bliver på huden - fx en dagcreme - skal mindst 95% af alle dyrkede ingredienser, som er fysisk forarbejdet (hakkede, blendede eller blandet sammen) være økologiske. Mindst 20% af alle ingredienser i produktet skal være økologiske.

For produkter der bruges til at rense huden, men ikke forbliver på huden, skal mindst 95% af alle dyrkede ingredienser, som er fysisk forarbejdet (hakkede, blendede eller blandet sammen) være økologiske. Mindst 10% af alle ingredienser i produktet skal være økologiske.